Blog Archives

Rikard Larsson, professor vid Lunds Universitet, intervjuas om inre belöningar och engagemang av Hans De Geer, Ersättningsakademien

Filmer / Home news feed / Nyhet

Patricia Hedelius och Carl Bennet intervjuas av Hans De Geer

Filmer / Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie, från institutet Verum, som ställer VD-ersättningar i relation till företagens finansiella resultat

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian rapporterar om en studie från High Pay Centre avseende skillnader i ersättningar mellan VD:ar och anställda

– Läs artikeln på The Guardian

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om en studie av Towers Watson som undersöker om investerare och styrelseledamöter har olika syn på VD-ersättningar

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times sammanfattar nya regler i Storbritannien avseende besluten om ersättningar

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie av PwC som undersöker ersättningar hos styrelseledamöter som beslutar om VD-ersättningar

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal summerar nya lagar och regler rörande offentliggörande av ersättningar som väntas i USA under 2014

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Nyhet

Ersättningsakademiens rapport om svenska VD-ersättningar i ett europeiskt perspektiv 2011-2012

– Läs rapporten här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian rapporterar om VD-ersättningar i bolag på FTSE 100 under 2012 enligt data från Income Data Services (IDS)

– Läs artikeln på The Guardian

Nyhet

The Guardian rapporterar inför folkomröstningen kring VD-ersättningar i Schweiz

– Läs artikeln på The Guardian

Nyhet

En krönika i Svenska Dagbladet om kortsiktigt och långsiktigt agerande i börsföretag och onoterade bolag

– Läs artikeln på Svenska Dagbladet

Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie av rekryteringsfirman Henley May som redovisar skillnader i aktieägares och styrelsens syn på VD:s roll och ersättningar till ledande befattningshavare

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

En debattartikel, i Financial Times, av ekonomen Robert Pozen som diskuterar aktieägares möjligheter att få rösta om bolagens ersättningspolicy

– Läs artikeln på Financial Times

Nyhet

Guardian rapporterar om studie kring aktieägarinflytande över VD-ersättningar som utförts av forskare vid Griffith University

– Läs artikeln på The Guardian

Nyhet

Wall Street Journal rapporterar om en undersökning av VD-ersättningar på S&P 500 som genomförts av Mercer

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svenska Dagbladet rapporterar om rörliga ersättningar till ledande befattningshavare i svenska banker

– Läs artikeln på Svenska Dagbladet

Nyhet

Fokus publicerar en krönika om aktierelaterade ersättningsprogram

– Läs artikeln på Fokus

Nyhet

Sammanfattning av Aon Hewitts rapport om LTI-program i svenska börsbolag 2013

– Läs rapporten här

Rapporter

Arbetet rapporterar om en studie kring skillnader i ersättning mellan olika yrkeskategorier

– Läs artikeln på Arbetet

Nyhet / Rapporter

Svein Rennemo, styrelseordförande i Statoil, intervjuas av Tommy Borglund, Stora Enso och ledamot av Ersättningsakademien

Svein Rennemo, styrelseordförande i Statoil, intervjuas av Tommy Borglund, Stora Enso och ledamot av Ersättningsakademien

Filmer / Home news feed / Nyhet

Ersättningsakademiens Hans De Geer intervjuar High Pay Centres Deborah Hargreaves

Ersättningsakademiens Hans De Geer intervjuar High Pay Centres Deborah Hargreaves.

Filmer

Financial Times rapporterar om en undersökning från Deloitte som visar att kortsiktig rörlig ersättning sjunker bland VD:ar i bolagen på FTSE100

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svd.se rapporterar från ett seminarium på SNS om sambandet mellan rörliga ersättningar och ledande befattningshavares prestationer

– Läs artikeln på Svenska Dagbladet

Nyhet

Financial Times rapporterar om en undersökning från PwC som visar att rörlig ersättning fortsätter sjunka bland VD:ar i bolagen på FTSE350

– Läs artikeln på Financial Times

Nyhet / Rapporter

Dow Jones och Wall Street Journal rapporterade om ett förslag från SEC om att minska skillnaden mellan VD- och medianlöner i amerikanska företag

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Nyhet

En sammanfattning av Aon Hewitts rapport om ersättningsnivåer för VD och andra ledande befattningshavare i svenska börsbolag 2013

– Läs rapporten här

Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om kopplingen mellan VD-ersättningar och företagets lönsamhet

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet

Wall Street Journal undersöker huruvida företagsledningar och VD:ar uppnår de mål styrelserna sätter upp för att vederbörande skall tilldelas aktier i rörlig ersättning

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Nyhet

Intervju med Björn Kristiansson, ledamot av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och verksam vid Hannes Snellman Advokatbyrå

Intervju med Björn Kristiansson, ledamot av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och verksam vid Hannes Snellman Advokatbyrå.

Filmer

SvD rapporterar om Aon Hewitts rapport om VD-ersättningar. En längre artikel publicerades även i Dagens Industri den 7 september 2013.

– Läs artikeln på SvD.se

Home news feed / Nyhet

Andreas Lauritzen

Andreas Lauritzen är delägare i Novare Pay & Pension sedan 2016. Tidigare var Andreas VD för Aon Hewitt i Norden. Före det grundande han företaget Strive Advisory som förvärvades av Aon 2012. Andreas har även arbetat för konsultföretaget Watson Wyatt

Ledamöter

Hans De Geer

Hans De Geer är sammankallande ledamot för Ersättningsakademien. Han är verksam vid Centrum för Näringslivshistoria och på Hallvarsson & Halvarsson. Tidigare professor i företagsetik och företagshistoria på Handelshögskolan i Stockholm. “Ersättningar till VD:ar i de stora svenska företagen är en

Ledamöter

Johan Britz

Johan Britz är Chef för Politik & påverkan vid Svenskt Näringsliv. Han har en bakgrund från Regeringskansliet där han bland annat varit statssekreterare i Statsrådsberedningen.  

Ledamöter

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim är professor i ekonomi vid Lunds universitet, Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm samt vid Fudan University i Shanghai. Han är även grundare och ordförande för Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi.

Ledamöter

Marianne Hamilton

Marianne Hamilton är ledamot i Advisory Board för School of Business vid Stockholms Universitet. Marianne var tidigare personaldirektör på Atlas Copco.   ”Förmågan att ersätta ledande befattningshavare speglar företagets professionella kultur. Ersättningsakademien är ett forum för att ge insikt och

Ledamöter

Ossian Ekdahl

Ossian Ekdahl är kommunikationschef och ägaransvarig på Första AP-fonden. Ossian är ordförande i AP-fondernas etikråd. Han är också ledamot i Aktiemarknadsnämnden och ICGN:s Shareholder Rights Committee.   ”För oss som aktieägare är det viktigt att bolagen sköter ersättningsfrågor på ett

Ledamöter

Dagens Industri publicerade en artikel om vilka VD:ar i de största börsbolagen som har högst respektive lägst ersättning i förhållande till antal anställda, aktiekurs och avkastning på eget kapital

– Läs artikeln på di.se

Home news feed / Nyhet

Artikel i Financial Times om en studie kring rörliga ersättningar till ledande befattningshavare på bolag på FTSE250 under 2012

Studien genomfördes av FIT Remuneration Consultants. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Tommy Borglund

Tommy Borglund har doktorerat i CSR vid Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på Stora Enso Renewable Packaging. Tidigare var Tommy ekonomijournalist på SR Ekot och Finanstidningen. Idag arbetar Tommy som konsult inom hållbarhetsområdet på

Ledamöter

Artikel i Financial Times om ersättning till ledande befattningshavare inom banksektorn i Europa och USA

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Alltfler investerare ifrågasätter höga ersättningar till VD enligt KPMG:s undersökning

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om den nya ”say on pay”-regim som införs i Storbritannien i oktober 2013

Financial Times rapporterar om den nya ”say on pay”-regim som införs i Storbritannien i oktober 2013, där styrelseledamoter i ersättningskommittéer kan ta bli ansvariga för belopp i VD-ersättning som överstiger företagets lönepolicy. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar att Storbritanniens största aktieägare går samman med pensionsfonder och välgörenhetsorganisationer för att skapa The Investor Forum

Financial Times rapporterar att Storbritanniens största aktieägare går samman med pensionsfonder och välgörenhetsorganisationer för att skapa en arbetsgrupp, The Investor Forum, som ska granska och påverka företagen inom frågor såsom VD-ersättning. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Ft.com rapporterar om nytt regelverk i Frankrike som ökar möjligheten för aktieägare att påverka VD-ersättning

På initiativ av regeringen i Frankrike har franska företag kommit överens om ett nytt regelverk för företagsstyrning och möjligheter för aktieägare att påverka VD-ersättning. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Artikel i Financial Times som diskuterar kopplingen mellan VD-ersättningsnivå och prestation

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Undersökning av Bloomberg kring avgångsvederlag i företag på S&P’s 500

– Läs artikeln på businessweek.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times diskuterar ILO:s rapport om inkomstskillnader i Europa

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Artikel i Affärsvärlden som tar upp avgångsvederlag till ledande befattningshavare

– Läs artikeln på affarsvarlden.se

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporerar om EU:s nya regler kring rörliga ersättningar

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie som publicerats under våren 2013 och där samband mellan hög ersättning och prestation undersöks

– Läs artikelnpå ft.com

Home news feed / Nyhet

Aftenposten presenterar resultaten från KLP:s undersökning om VD-ersättningar

– Läs artikeln på aftenposten.no

Home news feed / Nyhet

Aftenposten presenterar data som visar att den genomsnittliga VD-ersättningen i Norge har minskat något de senaste åren, men fortfarande är betydligt högre än under 1990-talet

– Läs artikeln på aftenposten.no

Home news feed / Nyhet

Ersättningsakademiens rapport om VD-ersättningar 2012

– Ladda ner Ersättningsakademiens rapport om VD-ersättningar 2012 här

Home news feed / Rapporter

Di.se publicerar artikel om VD-ersättningar

– Läs artikeln på di.se

Home news feed / Kalender / Nyhet / Rapporter

Ett inlägg på svd.se kritiserar bolagens argument för höga rörliga VD-ersättningar

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet

Svenskt Näringslivs rapport om VD-ersättningar

– Läs Svenskt Näringslivs rapport om VD-ersättningar här

Home news feed / Rapporter

Enligt ft.com är det trots livlig debatt och stark kritik fortfarande långt kvar innan krafttag tas mot höga ersättningsnivåer

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Intervju i Dagens Nyheter med Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, som tror att utvecklingen går mot än högre ersättningsnivåer för fler VD:ar

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Dagens Nyheter publicerar rapport om rörliga VD-ersättningar

– Läs Dagens Nyheters artikel om rörliga VD-ersättningar här

Kalender / Rapporter

Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag

– Läs Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag här

Home news feed / Rapporter

“Trade Union Share Owners group” i Storbritannien går samman med andra inflytelserika intressenter för att höja sina röster på FTSE-listade företags årsmöten

Kritiken gäller höga VD-ersättningar och den låga kvinnliga representationen i brittiska styrelser. – Läs artikeln på guardian.co.uk

Home news feed / Nyhet

Reuters rapporterar om hur brittiska aktieägare kan öka inflytandet över VD:s ersättning

– Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om initiativ för att påverka VD-ersättningar i Frankrike

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Ledarnas rapport om ersättningar till ledande befattningshavare

– Läs Ledarnas rapport om ersättningar till ledande befattningshavare här

Home news feed / Rapporter

I en artikel på ft.com diskuteras det om fler länder kommer att följa exemplen i Schweiz, Nederländerna och Storbritannien där aktieägare nu har rätt att avvisa VD-ersättningar genom omröstning

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

SACO:s rapport om ersättningar till ledande befattningshavare

– Läs SACO:s rapport om ersättningar till ledande befattningshavare här

Home news feed / Rapporter

Svenska Dagbladet redovisar resultatet från en undersökning av VD-ersättningar av Bisnode Kredit

Artikeln om undersökningen publicerades ursprungligen i Dagens Industri den 11 mars 2013. – Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Kalender / Nyhet / Rapporter

Dagens Nyheter har undersökt hur den fasta ersättningen till VD i de tio största börsbolagen ökat mellan 2005 och 2011

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Reuters skriver om hur ledande befattningshavare i nordiska länder har lägre ersättning än i både resten av Europa och USA

Trots detta påstås de ledande befattningshavarna vara nöjda med sin situation, vilket förklaras av en kultur som betonar jämlikhet och en generellt hög levnadsstandard. – Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet

Guardian rapporterar om schweiziska folkomröstningen kring höga VD-ersättningar

– Läs artikeln på guardian.co.uk

Home news feed / Kalender / Nyhet

Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag

– Läs Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag här

Kalender / Rapporter

Artikel i Svenska Dagbladet som rapporterar om en ny överenskommelse i EU-parlamentet som innebär lägre tak för bankchefers rörliga ersättningar

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet

Debattartikel i Dagens Nyheter med anledning av LO:s rapport ”Makteliten. Klyftorna består”

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

LO:s rapport om makteliten i Sverige

– Läs LO:s rapport om makteliten i Sverige här

Home news feed / Kalender / Rapporter

SvD Näringsliv rapporterar om EU initiativ till tak för rörlig ersättning inom banksektorn

– Läs artikeln på SvD Näringsliv här

Kalender

Financial Times rapporterar om en undersökning genomförd av PWC som visar att färre än 10 procent av FTSE 100 företagen förväntande sig en ökning i rörliga ersättningar för 2012

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Enligt SvD Näringslivs genomgång har ett trettiotal personer på de största riskkapitalbolagen tillsammans tjänat över 1,5 miljarder kronor på tre år

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet

Dagens Nyheter jämför i sin granskning vilka som har högst inkomst i Sverige och hävdar att ledande befattningshavares ersättningar proportionellt ökar

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Dagens Nyheter har undersökt ersättningar till VD i 136 börsföretag som haft samma VD 2010, 2011 och fram till slutet av 2012

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Arbetet (före detta LO-Tidningen) sammanställer för tionde året i rad inkomster för direktörerna i Sveriges 100 största företag

– Läs artikeln på arbetet.se

Home news feed / Nyhet

Tidningen Arbetets rapport om VD-ersättningar

– Läs Tidningen Arbetets rapport om VD-ersättningar här

Home news feed / Rapporter

The Guardian rapporterar om om att rörliga ersättningar till företagsledare ökat under 2011 enligt forskning

– Läs artikeln på theguardian.co.uk

Home news feed / Nyhet

Intervju med Sarah McPhee VD på SPP

Intervju med Sarah McPhee, VD på SPP

Filmer

SvD Näringsliv har gått igenom pensionsavtalen för börsens 50 största svenska bolag och redovisat VD:arna med de mest fördelaktiga avtalen

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet

Presentation av professor Kevin Murphy vid rundabordssamtal i Ersättningsakademiens regi

Presentation av Kevin J. Murphy, professor University of Southern California.

Presentationer

Intervju med Kevin J Murphy, professor på University of Southern California

Professor Kevin J. Murphy, University of Southern California

Filmer

Intervju med Marie Ehrling, ordförande i Nordeas ersättningskommitté

Intervju med Marie Ehrling, ordförande i Nordeas ersättningskommitté.

Filmer

IMD Internationals rapport där VD-ersättningar i olika länder jämförs

– Läs IMD Internationals rapport där VD-ersättningar i olika länder jämförs här

Home news feed / Rapporter

Intervju med Clas Bergström, professor på Handelshögskolan i Stockholm

Intervju med Clas Bergström, Professor på Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för finansiell ekonomi

Filmer

Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2011

– Ladda ner Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2011 här

Home news feed / Rapporter

High Pay Commissions Deborah Hargreaves intervjuas av Bloombergs 22 november 2011

Filmer / Home news feed

H&H:s undersökning om svenska VD-ersättningar i ett europeiskt perspektiv 2009-2010.

– Ladda ner Hallvarsson & Halvarssons rapport här

Rapporter

Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2010

– Ladda ner Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2010 här

Home news feed / Rapporter