Blog Archives

Ersättningsfrågorna i media 4 december 2017 – 12 februari 2018

Ersättningsfrågorna i media 4 december 2017 – 12 februari 2018

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsfrågan i forskningen 2017

Ersättningsfrågan i forskningen 2017

Home news feed / Nyhet

LO vilseleder om VD-lönerna

LO:s lönerapporter kommer som på beställning varje vinter. De försöker visa samma sak, år efter år. Genom att välja ut en handfull stora svenska företag med i flertalet fall internationell verksamhet och anställda i hela världen får man det framstå

Home news feed / Nyhet

Styrelseproffs bör kunna fakturera sina arvoden

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen den 20 juni 2017, som medförde att styrelsearvoden ska utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten.  Långtgående negativa konsekvenser för näringslivet i allmänhet och bolagsstyrning i små och medelstora tillväxtföretag i synnerhet kan redan nu påvisas. Ersättningsakademien träffade igår Riksdagens Skatteutskott. Våra konklusioner finns

Home news feed / Nyhet

Ersättningsfrågan i media 11 maj – 8 augusti 2017

Ersättningsfrågan i media 20170511-20170808

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsfrågan i media 17 februari – 10 maj 2017

Ersättningsfrågan i media 20170217-20170510

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsfrågan i media 30 november 2016 – 13 februari 2017

Ersättningsfrågan i media 20161130-20170213

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat avseende medias rapportering senaste månaderna

ersattningsfragan-i-media-20160826-20161129

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Libération rapporterar om studie av VD-ersättningar på CAC40

Läs artikeln på liberation.fr

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om studie av sambandet mellan kommunikation kring aktieägarvärden och VD-ersättning

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016

Det är med stor förtjusning som Ersättningsakademien konstaterar att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 delas av Oliver Hart och Bengt Holmström. Bägge har forskat om kontraktsteori. Den senare hör till pionjärerna när det gäller

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Intervju med Xavier Baeten, Vlerick Business School

Xavier Baeten, Vlerick Business School, intervjuas av Hans De Geer, Ersättningsakademien.

Filmer / Home news feed / Nyhet

The Atlantic om metodik i studier av VD-ersättningar i USA

Läs artikeln här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

BBC rapporterar om TUC:s studie av VD-ersättningar på FTSE100

Läs artikeln här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian rapporterar om Deloittes studie av ersättningar till chefer på FTSE100

Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsfrågorna i media den 20 maj till den 25 augusti 2016

Ersättningsfrågan i media 20160520-20160825

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat avseende medias rapportering kring ersättningsfrågorna senaste månaderna

Läs Ersättningsakademiens referat här – ersattningsfragan-i-media-20160826-20161129

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Intervju med professor Alexander Pepper, London School of Economics

Se Hans De Geers intervju med professor Alexander Pepper nedan.

Filmer / Home news feed / Nyhet

Ersättningsakademiens rapport om VD-ersättningar i Sverige 2013

Läs rapporten här. Undersökningen omfattar Stockholmsbörsens 36 största företag med svenskt domicil. De 36 företagen svarar för 84 procent av Stockholmsbörsens svenska företags marknadsvärde. VD-kostnaden inklusive pension minskade med 0,2 procent jämfört med 2012. Den genomsnittliga ökningstakten för VD-kostnaden åren 2008–2013 var 1,9 procent.

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Intervju med professor Raghu Rau och professor Lars Oxelheim om transparens kring VD-ersättningar

– Läs artikeln på svd.se Se Hans De Geers intervju med professor Raghu Rau nedan.  

Filmer / Home news feed / Nyhet

Annika Lundius

Annika Lundius är tidigare rättschef och finansråd i finansdepartementet. Hon har även varit vice vd för Svenskt Näringsliv. Annika är i dag styrelseledamot i Industrivärden, SSAB och AMF pension.  

Ledamöter