Blog Archives

Mercer publicerar studie av VD-ersättningar på S&P 500

Läs om studien på mercer.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om High Pay Centres studie av VD-ersättningar på FTSE100

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om MSCI:s studie av VD-ersättningar och aktiekursutveckling i amerikanska börsbolag

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian rapporterar om Economic Policy Institutes studie av amerikanska VD-ersättningar

Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om studie av ersättningar till CFO:s på S&P 500

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian rapporterar om VD-ersättningar på FTSE 100

Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om studie av VD-ersättningar på S&P 500

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat avseende medias rapportering kring ersättningsfrågorna senaste månaderna

Ersättningsfrågan i media 20160210-20160519

Home news feed / Nyhet / Rapporter

New York Times rapporterar om Equilars studie av VD-ersättningar i USA

Läs artikeln på nytimes.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svenska Dagbladet rapporterar om Novare Pays studie av VD-ersättningar

Läs artikeln från 25 maj här och och artikeln från 26 maj här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Dagens Industri rapporterar om studie av VD-ersättningar på Stockholmsbörsen

Läs artikeln på di.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian rapporterar om AFL-CIO:s studie av VD-ersättningar på S&P 500

Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svenska Dagbladet rapporterar om ersättningar till styrelseledamöter i bolagen på Stockholmsbörsen

Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Jyllands-posten rapporterar om VD-ersättningar på Köpenhamnsbörsen

Läs artikeln här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Reuters publicerar artikel om studie av investerares uppfattningar kring VD-ersättningar

Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Reuters rapporterar om Equilars undersökning av VD-ersättningar på S&P 500

Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Les Echos publicerar artikel om VD-ersättningar på CAC 40

Läs artikeln på lesechos.fr

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens sammanställning avseende forskningen kring ersättningsfrågorna 2015

Forskningssammanställning 2015

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Helsingin Sanomat rapporterar om jämförelse av VD-ersättningar på Helsingforsbörsen

Läs artikeln på hs.fi

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Debatt om LO:s rapport i serien Makteliten

Debatten om LO:s rapport i serien Makteliten har pågått under februari och mars 2016. Länkar till ett antal artiklar i frågan återfinns nedan. LO:s rapport Makteliten från 24 februari finns publicerat på lo.se. Expressen publicerade den 24 februari LO:s egna

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Observer rapporterar om London School of Economics studie av VD-ersättningar på FTSE100

Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Bloomberg publicerar resultaten i en studie, av VD-ersättningar i USA, av forskare vid Stanford University

Läs artikeln på bloomberg.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Harvard Business Review publicerar en artikel om rörlig ersättning till ledande befattningshavare av forskarna Dan Cable och Freek Vermeulen vid London Business School

Läs artikeln på hbr.org

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat om medias rapportering senaste månaderna

Ersättningsfrågan i media 20151111-20160209

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Tidskriften Money publicerar en artikel om en undersökning, kring optionsprogram till VD:ar, av forskare vid Dartmouth och University of Chicago

Läs artikeln här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om High Pay Centres jämförelse av VD-ersättningar på FTSE100 med löner till genomsnittliga heltidsanställda i Storbritannien

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Les Echos rapporterar om bolag på CAC 40 som infört kriterier avseende CSR och miljö i ersättningarna till sina ledande befattningshavare

Läs artikeln på lesechos.fr

Home news feed / Nyhet

Bloomberg rapporterar om ersättningar till representanter i ersättningsutskotten i stora amerikanska börsbolag

Läs artikeln på bloomberg.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat avseende medias rapportering kring ersättningsfrågorna senaste månaderna

Ersättningsfrågan i media 20150829-20151110

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar artikel där ersättningar i amerikanska och brittiska banker jämförs

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om PwC:s studie av pay and performance i bolag på FTSE100

Läs artkeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Bloomberg skriver om rapport kring pensionsavsättningar till ledande befattningshavare i USA

Läs artikeln på bloomberg.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om Deloittes studie av pay reports från brittiska bolag

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Professor Nader Tavassoli, London Business School om kopplingen mellan varumärke och VD-ersättningar

Se intervjun på ft.com

Filmer / Home news feed / Nyhet

Harvard Business Review rapporterar om studie av samband mellan VD-ersättning och konsumentföretags försäljning

Läs artikeln på hbr.org

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat av medias rapportering om ersättningsfrågorna senaste månaderna

Ersättningsfrågan i media 20150509-20150828

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar artikel om studier av VD-ersättning som genomförts av PwC, High Pay Centre och Vlerick Business School

Läs artikeln på ft.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om studie av ersättningar till CFOs på S&P 500

Läs artikeln på wsj.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar artikel om High Pay Centres studie av VD-ersättningar på FTSE100

Läs artikel på ft.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Media rapporterar om att SEC röstat igenom lagförslag om att amerikanska börsföretag ska redovisa förhållandet mellan den årliga ersättningen till VD och de anställda

Läs artikel på wsj.com här Läs artikel på ft.com här Läs artikel på washingtonpost.com här    

Home news feed / Nyhet

Yle rapporterar om Helsingin Sanomats studie av VD-ersättningar i Finland

Läs artikeln på svenska.yle.fi här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Dagens Industri publicerar undersökning av VD-ersättningar på Stockholmsbörsen

Läs artikeln på di.se här. Den fullständiga artikeln finns publicerad i Dagens Industri den 21 juli.

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Les Echós publicerar artikel om VD-ersättningar i franska företag

Läs artikeln på lesechos.fr här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om tidningens genomgång av amerikanska VD-ersättningar

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal publicerar artikel om Economic Policy Institutes rapport om amerikanska VD-ersättningar

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Dagens Industri uppmärksammar EU-kommissionens förslag om förändringar i aktieägardirektivet gällande bland annat aktieägares möjligheter att påverka VD:s ersättning

Läs artikeln på di.se

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om studie av Chartered Management Institute och XpertHR kring brittiska VDars rörliga ersättningar i förhållande till företagens resultat

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

New York Times publicerar sammanställning av VD-ersättningar i amerikanska bolag

Läs artiklarna på nytimes.com här, här och här:  

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat avseende svensk och internationell medias rapportering i ersättningsfrågorna senaste månaderna

Ersättningsfrågan i media 20150320-20150508

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times skriver om rapport från Mercer om brittiska styrelseledamöters syn på ersättningssystemen

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar krönika om VD-ersättningars struktur

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Les Echós publicerar en sammanställning av ersättningar till VD:ar på CAC 40

Läs artikeln på lesechos.fr

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The New Yorker publicerar krönika om VD-ersättningar inför årsstämmosäsongen i USA

Läs artikeln på newyorker.com

Home news feed / Nyhet

Bloomberg Intelligence analytiker Gregory Elders kommenterar utvecklingen av VD-ersättningar på FTSE100

Se intervjun på bloomberg.com

Filmer / Home news feed / Nyhet

Reuters rapporterar om Towers Watsons studie av amerikanska VD-ersättningar

Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Reuters rapporterar om ISS studie av amerikanska VD-ersättningar

Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian publicerar artikel om Pricewaterhousecoopers studie av VD-ersättningar på FTSE100

Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om studie av ersättningar till CFO:s i amerikanska bolag

Läs artiklen på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat avseende svensk och internationell medias rapportering om ersättningsfrågan senaste månaderna

Läs referatet här – Ersättningsfrågan i media 20150123-20150319 För att läsa en del artiklar krävs det att läsaren är inloggad som prenumerant på tidningen.

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Reuters publicerar analys av hur amerikanska VD:ars ersättning påverkats av aktierelaterade program 2009-2013

Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svenska Dagbladet publicerar sammanställning av ersättningar till finanschefer i svenska börsbolag

Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Dagens Industri publicerar jämförelse av ersättningar till ordföranden i olika svenska ägarsfärer

Läs sammanfattning av artikeln från Dagens Industri på di.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Debatt kring LO:s rapport i serien “Makteliten…”

Ett antal artiklar publicerades i samband med LO:s presentation av rapporten i serien “Makteliten…” den 18 mars 2015 Läs LO:s rapport här Läs artiklar nedan: Svt.se här och här Arbetet.se här Dn.se  här Svd.se här Läs kommentarer nedan: Ledarsidan på

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om en studie om asiatiska VD-ersättningar av Towers Watson

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om studie av Steven Hall & Partners som jämför ersättningar till CEO:s och CFO:s på S&P 500

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om ersättningar till VD:ar i pensionsfonder

Läs artiklar i Financial Times från den 15 februari här och från den 8 februari här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om hur olika institutionella ägare röstar när det gäller s k say-on-pay

Läs artikeln i Wall Street Journal här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om studie av Hay Group som undersöker medianersättningen till ledande befattningshavare i bolag på FT500

Läs artikeln i Financial Times här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat avseende medias rapportering om ersättningsfrågorna senaste månaderna

Läs Ersättningsakademiens referat här: Ersättningsfrågan i media 20141113-20150122 För att läsa en del artiklar krävs det att läsaren är inloggad som prenumerant på tidningen.

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens sammanställning av forskning kring ersättningsfrågorna under 2014

Syftet med denna översikt är att uppmärksamma de publikationer som kommit från olika forskare och som kan belysa frågorna om ersättning till ledare för företag och andra organisationer. Översikten gör inte anspråk på att vara fullständig, men förhoppningen är att

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens referat av medias rapportering om ersättningsfrågan 2014

Ersättningsakademien har i en rapport sammanfattat svensk och internationell medias rapportering om ersättningsfrågan under 2014. I dokumentet finns det också länkar till ett urval av medias artiklar. För att en del av artiklarna krävs det att läsaren har en prenumeration

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar artikel om studie av Equilar kring avgångsvederlag för VDar

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svd.se rapporterar om amerikanska VD-ersättningar

Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian publicerar artikel om studie från Vlerick Business School som jämför tyska och brittiska VD-ersättningar

Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar artikel om en studie av CFA UK and Lancaster Business School som undersöker VD-ersättningar på FTSE 100 under en tioårsperiod

Läs artikeln på ft.com Artikeln i Financial Times från den 28 december kommenterades i flera ytterligare artiklar. – Peter Rejchrt vid University of Southampton Business School kommenterade den 5 januari artikeln på ft.com – Financial Times Lex Team på ft.com den 5

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Dn.se rapporterar om sammanställning av ersättningar till VD:ar i svenska börsbolag

Läs artikel på dn.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens råd kring redovisning av ersättningar i ÅR 2014

Ersättningsakademien har producerat en skrift med råd avseende redovisning av ersättningarna i årsredovisningarna för 2014. Läs Ersättningsakademiens rapport här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times skriver om rapport av Grant Thornton om VD-ersättningar i bolag på FTSE100

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal skriver om rapport från Investor Responsibility Research Center som undersöker hur VD-ersättningar i bolag på S&P 500 korrelerar med bolagens resultat och aktieägarnas avkastning

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

High Pay Centre publicerar studie om performance-related pay

Läs om rapporten på highpaycentre.org

Rapporter

The Atlantic publicerar krönika om amerikanska VD-ersättningar

Läs artikeln på theatlantic.com

Home news feed / Nyhet

Wall Street Journal publicerar artikel om VD-ersättningar i Kina

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet

Fortune publicerar artikel om hur VD-ersättningar kan påverkas av aktiemarknadernas utveckling

Läs artikeln på fortune.com

Home news feed / Nyhet

The Guardian publicerar artikel om studie av VD-ersättningar i brittiska bolag

Läs artikeln på theguardian.co.ok

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal publicerar nyhet om studie avseende VD-ersättningar i Journal of Applied Corporate Finance

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar artikel om rapport, avseende pensionsutbetalningar till brittiska VD:ar, från Lane, Clark & Peacock

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om VD-ersättningar i brittiska bolag

– Läs artikeln på ft.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om VD-ersättningar i banker

– Läs artikeln på ft.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian publicerar artikel om studie av amerikanska VD-ersättningar

– Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal publicerar artiklar om studie av VD-ersättningar i USA

– Läs artiklar på wsj.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Di.se publicerar artikel om ersättningar till VD:ar i privata vårdbolag

– Läs artikeln på di.se här

Nyhet

Financial Times publicerar en krönika om nivåer på VD-ersättningar

– Läs artikeln på ft.com här

Home news feed / Nyhet

Dagens Industri publicerar artikel om VD-ersättning kontra kursutveckling

– Läs artikeln på di.se här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Nytimes.com publicerar artikel om VD-ersättningar 2013 i de största amerikanska börsbolagen

– Läs artikeln på nytimes.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Theguardian.com rapporterar om PwC:s studie avseende rörlig ersättning till VD:ar i bolag på FTSE100

– Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Dn.se rapporterar om styrelsearvoden i svenska börsbolag

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Dn.se rapporterar om Ledarnas studie av chefsersättningar

– Läs artikeln på dn.se – Läs rapporten på ledarna.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ft.com rapporterar om att EU-kommissionen arbetar med ett direktivförslag som avser att ge aktieägarna ett bindande inflytande över skillnaden mellan VD-ersättning och genomsnittslön i ett företag.

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Aftonbladet.se rapporterade om LO:s rapport om ersättningar 2012

– Läs artikeln om rapporten på aftonbladet.se – Läs krönika om rapporten på aftonbladet.se – Läs rapporten på lo.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ft.com rapporterar om en studie av de största brittiska bolagen (FTSE 250) där banksektorn utmärker sig för en hög korrelation mellan ledningens ersättning och aktiekursens utveckling under perioden 2009-2013

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter