Blog Archives

Andreas Lauritzen

Andreas Lauritzen är delägare i Novare Pay & Pension sedan 2016. Tidigare var Andreas VD för Aon Hewitt i Norden. Före det grundande han företaget Strive Advisory som förvärvades av Aon 2012. Andreas har även arbetat för konsultföretaget Watson Wyatt

Ledamöter

Annika Lundius

Annika Lundius är tidigare rättschef och finansråd i finansdepartementet. Hon har även varit vice vd för Svenskt Näringsliv. Annika är i dag styrelseledamot i Industrivärden, SSAB och AMF pension.  

Ledamöter

Hans De Geer

Hans De Geer är sammankallande ledamot för Ersättningsakademien. Han är verksam vid Centrum för Näringslivshistoria och på Hallvarsson & Halvarsson. Tidigare professor i företagsetik och företagshistoria på Handelshögskolan i Stockholm. “Ersättningar till VD:ar i de stora svenska företagen är en

Ledamöter

Johan Britz

Johan Britz är Chef för Politik & påverkan vid Svenskt Näringsliv. Han har en bakgrund från Regeringskansliet där han bland annat varit statssekreterare i Statsrådsberedningen.  

Ledamöter

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim är professor i ekonomi vid Lunds universitet, Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm samt vid Fudan University i Shanghai. Han är även grundare och ordförande för Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi.

Ledamöter

Marianne Hamilton

Marianne Hamilton är ledamot i Advisory Board för School of Business vid Stockholms Universitet. Marianne var tidigare personaldirektör på Atlas Copco.   ”Förmågan att ersätta ledande befattningshavare speglar företagets professionella kultur. Ersättningsakademien är ett forum för att ge insikt och

Ledamöter

Ossian Ekdahl

Ossian Ekdahl är kommunikationschef och ägaransvarig på Första AP-fonden. Ossian är ordförande i AP-fondernas etikråd. Han är också ledamot i Aktiemarknadsnämnden och ICGN:s Shareholder Rights Committee.   ”För oss som aktieägare är det viktigt att bolagen sköter ersättningsfrågor på ett

Ledamöter

Tommy Borglund

Tommy Borglund har doktorerat i CSR vid Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på Stora Enso Renewable Packaging. Tidigare var Tommy ekonomijournalist på SR Ekot och Finanstidningen. Idag arbetar Tommy som konsult inom hållbarhetsområdet på

Ledamöter