Blog Archives

Fortune publicerar artikel om hur VD-ersättningar kan påverkas av aktiemarknadernas utveckling

Läs artikeln på fortune.com

Home news feed / Nyhet

Intervju med professor Raghu Rau och professor Lars Oxelheim om transparens kring VD-ersättningar

– Läs artikeln på svd.se Se Hans De Geers intervju med professor Raghu Rau nedan.  

Filmer / Home news feed / Nyhet

The Guardian publicerar artikel om studie av VD-ersättningar i brittiska bolag

Läs artikeln på theguardian.co.ok

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal publicerar nyhet om studie avseende VD-ersättningar i Journal of Applied Corporate Finance

Läs artikeln på wsj.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times publicerar artikel om rapport, avseende pensionsutbetalningar till brittiska VD:ar, från Lane, Clark & Peacock

Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om VD-ersättningar i brittiska bolag

– Läs artikeln på ft.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om VD-ersättningar i banker

– Läs artikeln på ft.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Rikard Larsson, professor vid Lunds Universitet, intervjuas om inre belöningar och engagemang av Hans De Geer, Ersättningsakademien

Filmer / Home news feed / Nyhet

The Guardian publicerar artikel om studie av amerikanska VD-ersättningar

– Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal publicerar artiklar om studie av VD-ersättningar i USA

– Läs artiklar på wsj.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Di.se publicerar artikel om ersättningar till VD:ar i privata vårdbolag

– Läs artikeln på di.se här

Nyhet

Financial Times publicerar en krönika om nivåer på VD-ersättningar

– Läs artikeln på ft.com här

Home news feed / Nyhet

Dagens Industri publicerar artikel om VD-ersättning kontra kursutveckling

– Läs artikeln på di.se här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Nytimes.com publicerar artikel om VD-ersättningar 2013 i de största amerikanska börsbolagen

– Läs artikeln på nytimes.com här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Theguardian.com rapporterar om PwC:s studie avseende rörlig ersättning till VD:ar i bolag på FTSE100

– Läs artikeln på theguardian.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Dn.se rapporterar om styrelsearvoden i svenska börsbolag

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Dn.se rapporterar om Ledarnas studie av chefsersättningar

– Läs artikeln på dn.se – Läs rapporten på ledarna.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ft.com rapporterar om att EU-kommissionen arbetar med ett direktivförslag som avser att ge aktieägarna ett bindande inflytande över skillnaden mellan VD-ersättning och genomsnittslön i ett företag.

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Aftonbladet.se rapporterade om LO:s rapport om ersättningar 2012

– Läs artikeln om rapporten på aftonbladet.se – Läs krönika om rapporten på aftonbladet.se – Läs rapporten på lo.se

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ft.com rapporterar om en studie av de största brittiska bolagen (FTSE 250) där banksektorn utmärker sig för en hög korrelation mellan ledningens ersättning och aktiekursens utveckling under perioden 2009-2013

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Patricia Hedelius och Carl Bennet intervjuas av Hans De Geer

Filmer / Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie, från institutet Verum, som ställer VD-ersättningar i relation till företagens finansiella resultat

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

The Guardian rapporterar om en studie från High Pay Centre avseende skillnader i ersättningar mellan VD:ar och anställda

– Läs artikeln på The Guardian

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om en studie av Towers Watson som undersöker om investerare och styrelseledamöter har olika syn på VD-ersättningar

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times sammanfattar nya regler i Storbritannien avseende besluten om ersättningar

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie av PwC som undersöker ersättningar hos styrelseledamöter som beslutar om VD-ersättningar

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal summerar nya lagar och regler rörande offentliggörande av ersättningar som väntas i USA under 2014

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Nyhet

Vlerick Business School Executive Remuneration Research Centre publicerar rapport om VD-ersättningar i Europa 2012. Lars Oxelheim, ledamot av Ersättningsakademien, var keynote-speaker vid konferensen i Bryssel där rapporten presenterades.

– Läs om rapporten här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens rapport om svenska VD-ersättningar i ett europeiskt perspektiv 2011-2012

– Läs rapporten här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om folkomröstningen kring VD-ersättningar i Schweiz

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

The Guardian rapporterar om VD-ersättningar i bolag på FTSE 100 under 2012 enligt data från Income Data Services (IDS)

– Läs artikeln på The Guardian

Nyhet

The Guardian rapporterar inför folkomröstningen kring VD-ersättningar i Schweiz

– Läs artikeln på The Guardian

Nyhet

En krönika i Svenska Dagbladet om kortsiktigt och långsiktigt agerande i börsföretag och onoterade bolag

– Läs artikeln på Svenska Dagbladet

Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie av rekryteringsfirman Henley May som redovisar skillnader i aktieägares och styrelsens syn på VD:s roll och ersättningar till ledande befattningshavare

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

En debattartikel, i Financial Times, av ekonomen Robert Pozen som diskuterar aktieägares möjligheter att få rösta om bolagens ersättningspolicy

– Läs artikeln på Financial Times

Nyhet

Guardian rapporterar om studie kring aktieägarinflytande över VD-ersättningar som utförts av forskare vid Griffith University

– Läs artikeln på The Guardian

Nyhet

Wall Street Journal rapporterar om en undersökning av VD-ersättningar på S&P 500 som genomförts av Mercer

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svenska Dagbladet rapporterar om rörliga ersättningar till ledande befattningshavare i svenska banker

– Läs artikeln på Svenska Dagbladet

Nyhet

Fokus publicerar en krönika om aktierelaterade ersättningsprogram

– Läs artikeln på Fokus

Nyhet

Arbetet rapporterar om en studie kring skillnader i ersättning mellan olika yrkeskategorier

– Läs artikeln på Arbetet

Nyhet / Rapporter

Svein Rennemo, styrelseordförande i Statoil, intervjuas av Tommy Borglund, Stora Enso och ledamot av Ersättningsakademien

Svein Rennemo, styrelseordförande i Statoil, intervjuas av Tommy Borglund, Stora Enso och ledamot av Ersättningsakademien

Filmer / Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om en undersökning från Deloitte som visar att kortsiktig rörlig ersättning sjunker bland VD:ar i bolagen på FTSE100

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Svd.se rapporterar från ett seminarium på SNS om sambandet mellan rörliga ersättningar och ledande befattningshavares prestationer

– Läs artikeln på Svenska Dagbladet

Nyhet

Financial Times rapporterar om en undersökning från PwC som visar att rörlig ersättning fortsätter sjunka bland VD:ar i bolagen på FTSE350

– Läs artikeln på Financial Times

Nyhet / Rapporter

Dow Jones och Wall Street Journal rapporterade om ett förslag från SEC om att minska skillnaden mellan VD- och medianlöner i amerikanska företag

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Nyhet

Wall Street Journal rapporterar om kopplingen mellan VD-ersättningar och företagets lönsamhet

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet

Wall Street Journal undersöker huruvida företagsledningar och VD:ar uppnår de mål styrelserna sätter upp för att vederbörande skall tilldelas aktier i rörlig ersättning

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Nyhet

SvD rapporterar om Aon Hewitts rapport om VD-ersättningar. En längre artikel publicerades även i Dagens Industri den 7 september 2013.

– Läs artikeln på SvD.se

Home news feed / Nyhet

Dagens Industri publicerade en artikel om vilka VD:ar i de största börsbolagen som har högst respektive lägst ersättning i förhållande till antal anställda, aktiekurs och avkastning på eget kapital

– Läs artikeln på di.se

Home news feed / Nyhet

Artikel i Financial Times om en studie kring rörliga ersättningar till ledande befattningshavare på bolag på FTSE250 under 2012

Studien genomfördes av FIT Remuneration Consultants. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Artikel i Financial Times om ersättning till ledande befattningshavare inom banksektorn i Europa och USA

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Alltfler investerare ifrågasätter höga ersättningar till VD enligt KPMG:s undersökning

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om den nya ”say on pay”-regim som införs i Storbritannien i oktober 2013

Financial Times rapporterar om den nya ”say on pay”-regim som införs i Storbritannien i oktober 2013, där styrelseledamoter i ersättningskommittéer kan ta bli ansvariga för belopp i VD-ersättning som överstiger företagets lönepolicy. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar att Storbritanniens största aktieägare går samman med pensionsfonder och välgörenhetsorganisationer för att skapa The Investor Forum

Financial Times rapporterar att Storbritanniens största aktieägare går samman med pensionsfonder och välgörenhetsorganisationer för att skapa en arbetsgrupp, The Investor Forum, som ska granska och påverka företagen inom frågor såsom VD-ersättning. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Ft.com rapporterar om nytt regelverk i Frankrike som ökar möjligheten för aktieägare att påverka VD-ersättning

På initiativ av regeringen i Frankrike har franska företag kommit överens om ett nytt regelverk för företagsstyrning och möjligheter för aktieägare att påverka VD-ersättning. – Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Artikel i Financial Times som diskuterar kopplingen mellan VD-ersättningsnivå och prestation

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Undersökning av Bloomberg kring avgångsvederlag i företag på S&P’s 500

– Läs artikeln på businessweek.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times diskuterar ILO:s rapport om inkomstskillnader i Europa

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Artikel i Affärsvärlden som tar upp avgångsvederlag till ledande befattningshavare

– Läs artikeln på affarsvarlden.se

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporerar om EU:s nya regler kring rörliga ersättningar

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om en studie som publicerats under våren 2013 och där samband mellan hög ersättning och prestation undersöks

– Läs artikelnpå ft.com

Home news feed / Nyhet

Aftenposten presenterar resultaten från KLP:s undersökning om VD-ersättningar

– Läs artikeln på aftenposten.no

Home news feed / Nyhet

Aftenposten presenterar data som visar att den genomsnittliga VD-ersättningen i Norge har minskat något de senaste åren, men fortfarande är betydligt högre än under 1990-talet

– Läs artikeln på aftenposten.no

Home news feed / Nyhet

Di.se publicerar artikel om VD-ersättningar

– Läs artikeln på di.se

Home news feed / Kalender / Nyhet / Rapporter

Ett inlägg på svd.se kritiserar bolagens argument för höga rörliga VD-ersättningar

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet

Enligt ft.com är det trots livlig debatt och stark kritik fortfarande långt kvar innan krafttag tas mot höga ersättningsnivåer

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Intervju i Dagens Nyheter med Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, som tror att utvecklingen går mot än högre ersättningsnivåer för fler VD:ar

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

“Trade Union Share Owners group” i Storbritannien går samman med andra inflytelserika intressenter för att höja sina röster på FTSE-listade företags årsmöten

Kritiken gäller höga VD-ersättningar och den låga kvinnliga representationen i brittiska styrelser. – Läs artikeln på guardian.co.uk

Home news feed / Nyhet

Reuters rapporterar om hur brittiska aktieägare kan öka inflytandet över VD:s ersättning

– Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om initiativ för att påverka VD-ersättningar i Frankrike

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

I en artikel på ft.com diskuteras det om fler länder kommer att följa exemplen i Schweiz, Nederländerna och Storbritannien där aktieägare nu har rätt att avvisa VD-ersättningar genom omröstning

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Svenska Dagbladet redovisar resultatet från en undersökning av VD-ersättningar av Bisnode Kredit

Artikeln om undersökningen publicerades ursprungligen i Dagens Industri den 11 mars 2013. – Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Kalender / Nyhet / Rapporter

Dagens Nyheter har undersökt hur den fasta ersättningen till VD i de tio största börsbolagen ökat mellan 2005 och 2011

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Reuters skriver om hur ledande befattningshavare i nordiska länder har lägre ersättning än i både resten av Europa och USA

Trots detta påstås de ledande befattningshavarna vara nöjda med sin situation, vilket förklaras av en kultur som betonar jämlikhet och en generellt hög levnadsstandard. – Läs artikeln på reuters.com

Home news feed / Nyhet

Guardian rapporterar om schweiziska folkomröstningen kring höga VD-ersättningar

– Läs artikeln på guardian.co.uk

Home news feed / Kalender / Nyhet

Artikel i Svenska Dagbladet som rapporterar om en ny överenskommelse i EU-parlamentet som innebär lägre tak för bankchefers rörliga ersättningar

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet

Debattartikel i Dagens Nyheter med anledning av LO:s rapport ”Makteliten. Klyftorna består”

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Financial Times rapporterar om en undersökning genomförd av PWC som visar att färre än 10 procent av FTSE 100 företagen förväntande sig en ökning i rörliga ersättningar för 2012

– Läs artikeln på ft.com

Home news feed / Nyhet

Enligt SvD Näringslivs genomgång har ett trettiotal personer på de största riskkapitalbolagen tillsammans tjänat över 1,5 miljarder kronor på tre år

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet

Dagens Nyheter jämför i sin granskning vilka som har högst inkomst i Sverige och hävdar att ledande befattningshavares ersättningar proportionellt ökar

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Dagens Nyheter har undersökt ersättningar till VD i 136 börsföretag som haft samma VD 2010, 2011 och fram till slutet av 2012

– Läs artikeln på dn.se

Home news feed / Nyhet

Arbetet (före detta LO-Tidningen) sammanställer för tionde året i rad inkomster för direktörerna i Sveriges 100 största företag

– Läs artikeln på arbetet.se

Home news feed / Nyhet

The Guardian rapporterar om om att rörliga ersättningar till företagsledare ökat under 2011 enligt forskning

– Läs artikeln på theguardian.co.uk

Home news feed / Nyhet

SvD Näringsliv har gått igenom pensionsavtalen för börsens 50 största svenska bolag och redovisat VD:arna med de mest fördelaktiga avtalen

– Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Nyhet