Blog Archives

The Guardian rapporterar om en studie från High Pay Centre avseende skillnader i ersättningar mellan VD:ar och anställda

– Läs artikeln på The Guardian

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om en studie av Towers Watson som undersöker om investerare och styrelseledamöter har olika syn på VD-ersättningar

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om en studie av PwC som undersöker ersättningar hos styrelseledamöter som beslutar om VD-ersättningar

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Vlerick Business School Executive Remuneration Research Centre publicerar rapport om VD-ersättningar i Europa 2012. Lars Oxelheim, ledamot av Ersättningsakademien, var keynote-speaker vid konferensen i Bryssel där rapporten presenterades.

– Läs om rapporten här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens rapport om svenska VD-ersättningar i ett europeiskt perspektiv 2011-2012

– Läs rapporten här

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om en studie av rekryteringsfirman Henley May som redovisar skillnader i aktieägares och styrelsens syn på VD:s roll och ersättningar till ledande befattningshavare

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Wall Street Journal rapporterar om en undersökning av VD-ersättningar på S&P 500 som genomförts av Mercer

– Läs artikeln på Wall Street Journal

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Sammanfattning av Aon Hewitts rapport om LTI-program i svenska börsbolag 2013

– Läs rapporten här

Rapporter

Arbetet rapporterar om en studie kring skillnader i ersättning mellan olika yrkeskategorier

– Läs artikeln på Arbetet

Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om en undersökning från Deloitte som visar att kortsiktig rörlig ersättning sjunker bland VD:ar i bolagen på FTSE100

– Läs artikeln på Financial Times

Home news feed / Nyhet / Rapporter

Financial Times rapporterar om en undersökning från PwC som visar att rörlig ersättning fortsätter sjunka bland VD:ar i bolagen på FTSE350

– Läs artikeln på Financial Times

Nyhet / Rapporter

En sammanfattning av Aon Hewitts rapport om ersättningsnivåer för VD och andra ledande befattningshavare i svenska börsbolag 2013

– Läs rapporten här

Rapporter

Ersättningsakademiens rapport om VD-ersättningar 2012

– Ladda ner Ersättningsakademiens rapport om VD-ersättningar 2012 här

Home news feed / Rapporter

Di.se publicerar artikel om VD-ersättningar

– Läs artikeln på di.se

Home news feed / Kalender / Nyhet / Rapporter

Svenskt Näringslivs rapport om VD-ersättningar

– Läs Svenskt Näringslivs rapport om VD-ersättningar här

Home news feed / Rapporter

Dagens Nyheter publicerar rapport om rörliga VD-ersättningar

– Läs Dagens Nyheters artikel om rörliga VD-ersättningar här

Kalender / Rapporter

Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag

– Läs Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag här

Home news feed / Rapporter

Ledarnas rapport om ersättningar till ledande befattningshavare

– Läs Ledarnas rapport om ersättningar till ledande befattningshavare här

Home news feed / Rapporter

SACO:s rapport om ersättningar till ledande befattningshavare

– Läs SACO:s rapport om ersättningar till ledande befattningshavare här

Home news feed / Rapporter

Svenska Dagbladet redovisar resultatet från en undersökning av VD-ersättningar av Bisnode Kredit

Artikeln om undersökningen publicerades ursprungligen i Dagens Industri den 11 mars 2013. – Läs artikeln på svd.se

Home news feed / Kalender / Nyhet / Rapporter

Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag

– Läs Folksams rapport om rörlig ersättning till VD:ar i svenska börsbolag här

Kalender / Rapporter

LO:s rapport om makteliten i Sverige

– Läs LO:s rapport om makteliten i Sverige här

Home news feed / Kalender / Rapporter

Tidningen Arbetets rapport om VD-ersättningar

– Läs Tidningen Arbetets rapport om VD-ersättningar här

Home news feed / Rapporter

IMD Internationals rapport där VD-ersättningar i olika länder jämförs

– Läs IMD Internationals rapport där VD-ersättningar i olika länder jämförs här

Home news feed / Rapporter

Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2011

– Ladda ner Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2011 här

Home news feed / Rapporter

H&H:s undersökning om svenska VD-ersättningar i ett europeiskt perspektiv 2009-2010.

– Ladda ner Hallvarsson & Halvarssons rapport här

Rapporter

Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2010

– Ladda ner Hallvarsson & Halvarssons rapport om VD-ersättningar 2010 här

Home news feed / Rapporter