Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens råd kring redovisning av ersättningar i ÅR 2014

Ersättningsakademien har producerat en skrift med råd avseende redovisning av ersättningarna i årsredovisningarna för 2014.

Läs Ersättningsakademiens rapport här

12/12/2014