Home news feed / Nyhet

Ft.com rapporterar om att EU-kommissionen arbetar med ett direktivförslag som avser att ge aktieägarna ett bindande inflytande över skillnaden mellan VD-ersättning och genomsnittslön i ett företag.

Läs artikeln på ft.com

07/03/2014