Ledamöter

Hans De Geer

HansDeGeerHans De Geer är sammankallande ledamot för Ersättningsakademien. Han är verksam vid Centrum för Näringslivshistoria och på Hallvarsson & Halvarsson. Tidigare professor i företagsetik och företagshistoria på Handelshögskolan i Stockholm.

“Ersättningar till VD:ar i de stora svenska företagen är en av de mest förtroendekänsliga frågor som styrelserna i dessa företag idag har att hantera. De är därför viktigt att förankra praxis i den teori som forskningen erbjuder. Där kan Ersättningsakademien fylla en uppgift.”

05/08/2013