Ledamöter

Johan Britz

JohanBrinkJohan Britz är Chef för Politik & påverkan vid Svenskt Näringsliv. Han har en bakgrund från Regeringskansliet där han bland annat varit statssekreterare i Statsrådsberedningen.

 

05/08/2013