Kort om

Ersättningsakademien ska verka för att ersättningssystemen i företagen ska vara effektiva, balanserade och relevanta och uppfattas som legitima av företagets många intressenter. Akademien ska också bidra till att fördjupa och nyansera samhällsdebatten kring ersättningsfrågan. Ersättningsakademien är allsidigt sammansatt och oberoende.

Läs mer om Ersättningsakademiens uppdrag