Ledamöter

 • Andreas Lauritzen

  Andreas Lauritzen

  Andreas Lauritzen är delägare i Novare Pay & Pension sedan 2016. Tidigare var Andreas VD för Aon Hewitt i Norden. Före det grundande han företaget Strive Advisory som förvärvades av Aon 2012. Andreas har även arbetat för konsultföretaget Watson Wyatt i Stockholm och i Hong Kong.

   

 • Annika Lundius

  annikalandiusny Annika Lundius är tidigare rättschef och finansråd i finansdepartementet. Hon har även varit vice vd för Svenskt Näringsliv. Annika är i dag styrelseledamot i Industrivärden, SSAB och AMF pension.

   

 • Hans De Geer

  HansDeGeerHans De Geer är sammankallande ledamot för Ersättningsakademien. Han är verksam vid Centrum för Näringslivshistoria och på Hallvarsson & Halvarsson. Tidigare professor i företagsetik och företagshistoria på Handelshögskolan i Stockholm.

  “Ersättningar till VD:ar i de stora svenska företagen är en av de mest förtroendekänsliga frågor som styrelserna i dessa företag idag har att hantera. De är därför viktigt att förankra praxis i den teori som forskningen erbjuder. Där kan Ersättningsakademien fylla en uppgift.”

 • Johan Britz

  JohanBrinkJohan Britz är Chef för Politik & påverkan vid Svenskt Näringsliv. Han har en bakgrund från Regeringskansliet där han bland annat varit statssekreterare i Statsrådsberedningen.

   

 • Lars Oxelheim

  LarsOxelheimLars Oxelheim är professor i ekonomi vid Lunds universitet, Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm samt vid Fudan University i Shanghai. Han är även grundare och ordförande för Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi.

 • Marianne Hamilton

  MarianneHamiltonMarianne Hamilton är ledamot i Advisory Board för School of Business vid Stockholms Universitet. Marianne var tidigare personaldirektör på Atlas Copco.
   

  ”Förmågan att ersätta ledande befattningshavare speglar företagets professionella kultur. Ersättningsakademien är ett forum för att ge insikt och bringa klarhet.”

 • Ossian Ekdahl

  OssianEkdahlOssian Ekdahl är kommunikationschef och ägaransvarig på Första AP-fonden. Ossian är ordförande i AP-fondernas etikråd. Han är också ledamot i Aktiemarknadsnämnden och ICGN:s Shareholder Rights Committee.

   

  ”För oss som aktieägare är det viktigt att bolagen sköter ersättningsfrågor på ett sätt som ger ökat förtroende för bolagen, stärker deras varumärke och är ett stöd i styrningen av bolagen. Ersättningsakademien kan bidra till att förbättra förståelsen för och debatten om ersättningsfrågor.”

 • Tommy Borglund

  TommyBorglund

  Tommy Borglund har doktorerat i CSR vid Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på Stora Enso Renewable Packaging. Tidigare var Tommy ekonomijournalist på SR Ekot och Finanstidningen. Idag arbetar Tommy som konsult inom hållbarhetsområdet på Hallvarsson & Halvarsson.