Ledamöter

Marianne Hamilton

MarianneHamiltonMarianne Hamilton är ledamot i Advisory Board för School of Business vid Stockholms Universitet. Marianne var tidigare personaldirektör på Atlas Copco.
 

”Förmågan att ersätta ledande befattningshavare speglar företagets professionella kultur. Ersättningsakademien är ett forum för att ge insikt och bringa klarhet.”

05/08/2013