Ledamöter

Ossian Ekdahl

OssianEkdahlOssian Ekdahl är kommunikationschef och ägaransvarig på Första AP-fonden. Ossian är ordförande i AP-fondernas etikråd. Han är också ledamot i Aktiemarknadsnämnden och ICGN:s Shareholder Rights Committee.

 

”För oss som aktieägare är det viktigt att bolagen sköter ersättningsfrågor på ett sätt som ger ökat förtroende för bolagen, stärker deras varumärke och är ett stöd i styrningen av bolagen. Ersättningsakademien kan bidra till att förbättra förståelsen för och debatten om ersättningsfrågor.”

05/08/2013