Home news feed / Nyhet

Styrelseproffs bör kunna fakturera sina arvoden

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen den 20 juni 2017, som medförde att styrelsearvoden ska utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamoten.  Långtgående negativa konsekvenser för näringslivet i allmänhet och bolagsstyrning i små och medelstora tillväxtföretag i synnerhet kan redan nu påvisas.

Ersättningsakademien träffade igår Riksdagens Skatteutskott. Våra konklusioner finns redovisade i detta PM.

PM angående styrelsearvoden – Skatteutskottet 23 januari 2018

24/01/2018