Home news feed / Nyhet / Rapporter

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016

Det är med stor förtjusning som Ersättningsakademien konstaterar att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 delas av Oliver Hart och Bengt Holmström. Bägge har forskat om kontraktsteori. Den senare hör till pionjärerna när det gäller hur ersättningar till ledande befattningshavare bör utformas. Holmström menar att dagens system tenderar att bli alltför komplicerade och att ersättningarna kanske är lite för höga, även om ekonomerna egentligen inte vill uttala sig om ersättningarnas storlek. Han säger i en intervju att företagen inte har tagit så stort intryck av hans forskningsresultat. Det blir det säkert ändring på nu. Ett Nobelpris brukar ge sin mottagare både uppmärksamhet och legitimitet. Ersättningsakademien, vars ambition är att slå bryggor mellan forskning och praktik, fortsätter gärna att diskutera frågan. Stort grattis till Holmström!

Läs artiklar om utnämningen på reuters.com och theguardian.com från den 10-11 oktober 2016.

11/10/2016